2015-16 ல் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் செய்யப்பட்டு 28.11.2017 அன்று பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் பணிவரன்முறை ஆணை

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS