அரசு உதவிபெறும் பள்ளியில் பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்கள் 29.7.2011 க்கு முன்னர் பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தேவையில்லை என்பதற்கான மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு நகல் pdf

Comments