மாணவ / மாணவியரின் தந்தை/தாய் விபத்தில் இறந்து விட்டாலோ/ நிரந்தர முடக்கம் அடைந்தாலோ நிதியுதவி ரூ.75,000 பெறுவதற்குரிய விண்ணப்பத்தோடு இணைக்கப்பட வேண்டிய ஆவணங்கள் விவரம்

Comments