புதுச்சேரியில் ஒன்று முதல் ஒன்பதாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்வின்றி தேர்ச்சி- துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை அறிவிப்பு.

Comments