வாக்காளர் அடையாளத்தை மெய்ப்பிப்பதற்காக மாற்று புகைப்பட அடையாள ஆவணங்கள் எவை?- தேர்தல் ஆணையம்

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS