எறும்பு ஏன் வரிசையாக போகுது தெரியுமா?. இதுதான் காரணம். படிச்சி பாருங்க.!!!

Comments