கல்லூரிகளில் நேரடி வகுப்புகள் தொடருமா? உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் இன்று ஆலோசனை

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS