பொது இடங்களில் முக கவசம் (MASK) இன்றி வரும் பொது மக்களுக்கு அபராதம் விதி்த்தல் மற்றும் அறிவுரைகள் வழங்குதல் - உதவி திட்ட இயக்குநர் அவர்களின் குறிப்பாணை

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS