10, 12ஆம் வகுப்பு தனித் தேர்வர்களுக்குப் பொதுத்தேர்வு உண்டா?- பள்ளிக் கல்வித்துறை விளக்கம்

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS