முதலமைச்சரின் விரிவான மருவத்துவ காப்பீட்டுத் திட்டம் | தனியார் மருத்துவமனை மற்றும் பரிசோதனை மையங்களில் கோவிட்-19 பரிசோதனை கட்டணம் குறைத்து நிர்ணயம் செய்து தமிழக அரசு ஆணை

Comments