3 விதமாக மதிப்பெண் பட்டியல் தயாரிப்பு: 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் அளிப்பது பற்றி விரைவில் அறிவிப்பு

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS