பேச்சுப் போட்டியில் பெற்ற பரிசுத்தொகையை முதல்வரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு வழங்கிய சிங்கப்பூர் மாணவன்

Comments