அரபிக் கடலில் உருவான டவ் தே' புயல் - டவ் தே' புயல் என்றால் என்ன?!!!

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS