மாற்றுத் திறனாளிகள் எந்தவித சிரமுமில்லாமல் தடுப்பூசிப்பெற சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய தமிழக அரசு உத்தரவு

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS