ஆய்வு மேற்கொள்ள நிதியுதவியும் கிடைக்கும்; அஸ்ட்ரோசாட் தரவுகளை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்: வானியல் ஆய்வாளர்களுக்கு இஸ்ரோ அழைப்பு

Comments