பொதுமுடக்க காலத்தில் பள்ளி வளாகத்தினுள் பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் உள்ளே நுழையக்கூடாது- பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு

Comments