பிளஸ்-2 தேர்வு தொடர்பாக பள்ளிகள் மூலம் மாணவர்கள், பெற்றோர், ஆசிரியர்களிடம் கருத்துகள் கேட்பு அனைத்து தகவல்களும் ஆணையரிடம் சமர்ப்பிப்பு

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS