ஸ்டேட் வங்கியில் மாதம் 4 முறைக்கு மேல் பணம் எடுத்தால் ரூ.15 கட்டணம் நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது

Comments