இந்திய அரசு ஆயுஷ் (Ayush) அமைச்சகம் ஆயுஷ் துறையில் திறன் மேம்பாட்டிற்கான நிதி உதவி ( நிறுவனங்களுக்கு ரூ.3.00 லட்சம் வரை & மாணவர்களுக்கு ரூ.9000/-)

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS