குறைகளை தெரிவிக்க மாநில அளவில் கட்டுப்பாட்டு அறை: ஆன்லைன் வகுப்பு நிகழ்வுகளை முழுமையாக பதிவு செய்ய வேண்டும் அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS