அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களின் இடைநிற்றல் விவரங்களை தலைமை ஆசிரியர்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் முதன்மை கல்வி அலுவலர் உத்தரவு

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS