பள்ளிக்கல்வி அமைச்சுப்பணி /பொதுப்பணி - நேர்முக உதவியாளர், முறையான கண்காணிப்பாளர் மற்றும் பதவி உயர்த்தப்பட்ட கண்காணிப்பாளர் - மாற்றுப்பணி இரத்து செய்தல் - சார்பு. தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநர் (பணியாளர் தொகுதி) அவர்களின் செயல்முறைகள்

Comments