‘‘தனியுரிமை கொள்கையை ஏற்காதவர்களுக்கு செயல்பாட்டை குறைக்க மாட்டோம்’’ ‘வாட்ஸ்-அப்’ நிறுவனம் உறுதி

Comments