பணி நிரவல் செய்யப்பட்ட பின் காலி பணியிடங்களுக்கு ஆசிரியர் பணி நியமனம் நடைபெறும். -பள்ளிகல்வி அமைச்சர்

Comments