பணி நிரவல் செய்யப்பட்ட பின் காலி பணியிடங்களுக்கு ஆசிரியர் பணி நியமனம் நடைபெறும். -பள்ளிகல்வி அமைச்சர்

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS