1ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை மாதிரி ஒப்படைப்புகள் அனைத்து பாடங்களும் (தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி)

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS