பள்ளிக் கல்வித்துறை - சிறப்பு காலமுறை ஊதியத்தில் பணியமர்த்தப்பட்ட 7 துப்புரவுப் பணியாளர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் நிர்ணயம் செய்த அரசாணை வெளியீடு (எண் 115 நாள் 28/07/2021)

Comments