அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொழில் படிப்புகளிலும் 7.5% இடஒதுக்கீடு வழங்க தமிழ்நாடு அரசு முடிவு

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS