திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் முறையாக பட்டம் பெற்றால் ‘மற்ற பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டப்படிப்பை போல செல்லும்’ பதிவாளர் அறிவிப்பு

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS