மாணவர்களுக்கு ஏற்றவாறு ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்வதற்கு ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் கல்வித்துறை உத்தரவு

Comments