மாணவர்களுக்கு ஏற்றவாறு ஆசிரியர்களை நியமனம் செய்வதற்கு ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் விவரங்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் கல்வித்துறை உத்தரவு

Comments

Popular posts from this blog

10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - முதல் திருப்புதல் தேர்வு - வினாக்களும் விடைகளும் - பிப்ரவரி 2022 /10TH TAMIL - FIRST REVISION - QUESTION & ANSWERS